Εγγραφές στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Το ΜΣΡ ιδρύθηκε πριν 31 χρόνια και είναι από τα πρώτα (από τα 50) μουσικά
σχολεία που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Διευθυντής του σχολείου είναι ο κ. Ραφτάκης
Σπυρίδων (μουσικός). Το ΜΣΡ (Γυμνάσιο- Λύκειο) είναι ένα δημόσιο σχολείο γενικής
παιδείας η οποία συνδυάζεται και εμπλουτίζεται με μαθήματα καλλιτεχνικής
παιδείας.
Εφαρμόζει ωρολόγιο πρόγραμμα μεγάλης διδακτικής μέρας (έως 9 ώρες
διδασκαλίας,από 8:15-15:00 είτε είναι στο 8ωρο, είτε στο 9ωρο για να
εξυπηρετούνται τα παιδιά στη μετακίνηση τους με τα λεωφορεία). Το πρόγραμμα
σπουδών περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στα ημερήσια
γυμνάσια της χώρας και, επιπλέον μαθήματα μουσικής και αισθητικής παιδείας.
Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, διδάσκονται:
 2 Ξένες Γλώσσες σε επίπεδα: Αγγλική (υποχρεωτικά) και Γαλλική ή Γερμανική
(κατ΄ επιλογή)
 Θεωρία και πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής
 Θεωρία και Πράξη Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής
 Ατομικό μάθημα επιλογής μουσικού οργάνου Ευρωπαϊκής ή Παραδοσιακής
μουσικής: Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας, (Έγχορδα, πνευστά, κρουστά), Όργανα
παραδοσιακής μουσικής (Λύρα, λαούτο, κ.α.) νυκτά όργανα (μαντολίνο, κιθάρα )
 Υποχρεωτικά (Όργανα Αναφοράς) Πιάνο και Λύρα (σαν τοπικό παραδοσιακό
έγχορδο).
 Μουσικά σύνολα (Οργανοχρησία) Χορωδίες (Ευρωπαϊκή – Παραδοσιακή),
Ορχήστρες (Ευρωπαϊκή – Παραδοσιακή), μικρότερα ορχηστρικά σύνολα ( π.χ. Body
percussion, Μουσικής δωματίου, σύνολο πνευστών κ.α.)
 Μαθήματα Αισθητικής Παιδείας: Θέατρο, Καλλιτεχνικά και Ιστορία της Τέχνης.
 Μάθημα Ελεύθερης Έκφρασης ( για το Λύκειο)
Εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και του ετήσιου προγραμματισμού
λειτουργίας του, το σχολείο διοργανώνει – συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.
Προσωπικό: Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του σχολείου επιλέγεται
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.
Μεταφορά: Γίνεται με μισθωμένα λεωφορεία, χωρίς επιβάρυνση για τους γονείς
κηδεμόνες.
Σίτιση: Στους μαθητές παρέχεται δωρεάν σίτιση, κατά τις μεσημεριανές ώρες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Δ/νση
του σχολείου από τους γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, από 02 -31 Μαΐου
κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται κατά το 2ο 15μερο του Ιουνίου, από
επιτροπή επιλογής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. Θέματα στα
οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η φωνητική, ρυθμική και ακουστική αντίληψηικανότητα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια μέρα αργά το μεσημέρι ή την
επομένη.
Απόφοιτοι: Οι απόφοιτοι του ενιαίου μουσικού Λυκείου συμμετέχουν κανονικά στις
Πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν δικαίωμα εισαγωγής όχι μόνο στα Μουσικά
τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι, αλλά σε όλα τα τμήματα Ανώτατης
και Ανώτερης εκπαίδευσης.