Επανερχόμαστε στο σχολείο μας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων

Αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά,

σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και φώτιση. Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 ανοίγουν τα σχολεία. Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες, θα ισχύσουν τα εξής: Για το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως την 15η Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται τρεις (3) φορές τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ήτοι για την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022 αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και  είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, από 17 Ιανουαρίου 2022, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, για την Τρίτη και την Παρασκευή, αντιστοίχως.  (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 7/06.01.2022) .

Χρόνια πολλά σε όλους !

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου