Αγιασμός Σχολικής Χρονιάς 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

τη Δευτέρα 13-09-2020 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός στο σχολείο του Άδελε.

  • Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται με μάσκα και επίδειξη σέλφ τέστ κατά την είσοδο στο σχολείο.
  • Aποχώρηση μαθητών στις 09:.30 π.μ. με τους γονείς τους.
  • Από την Τρίτη και για όλη την εβδομάδα το πρωινό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά,από 08:15 π.μ. ως 13:15μ.μ. όπως και η μεταφορά των μαθητών με τα λεωφορεία.
  • Το Ολοήμερο δε θα παραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα

Οδηγίες σχετικά με τον covid-19

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις
μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα
παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των
μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού
αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα,
προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική
μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
προσέλευση στη σχολική μονάδα.
Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά
τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.
Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι
υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό
προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
Χρήση μάσκας δεν πρέπει να
γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε
πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της μάσκας από τα παιδιά. Η αποτελεσματική
εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση
των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές
διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της
συμμόρφωσης σε αυτές.

Καλή σχολική χρονιά !

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δ. Σ. Άδελε