Απόφαση διακοπής των σχολείων την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Σας κοινοποιούμε την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου για αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνου λόγω καιρικών συνθηκών (δηλ. Τρίτη 16/2 και Τετάρτη 17/2 κλειστά τα σχολεία).

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4264 Β΄/ 30-9-2020 τα μαθήματα θα γίνονται εξ Αποστάσεως. 

 Η λειτουργία της εξΑΕ για τις Σχολικές Μονάδες  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  θα γίνεται τις απογευματινές ώρες,δηλαδή από 14:10-17:20 .

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, γι αυτές  τις δύο μέρες,θα σταλεί σήμερα από τους υπεύθυνους δασκάλους των τάξεων.