Μουσικά Σχολεία: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371) Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574/08-05-2018

 Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574/08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου ενημερώνει ότι οι εγγραφές για την
Α΄ Γυμνασίου του Σχολικού έτους 2020-2021, πραγματοποιούνται
από 4 έως και 29 Μαΐου. Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα
παιδιά τους στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου πρέπει να υποβάλλουν
για πρώτη φορά φέτος ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο
email του Μουσικού Σχολείου
( mail@gym-mous-
rethymn.reth.sch.gr) εναλλακτικά λόγω προβλήματος στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, στο προσωπικό μέιλ του Διευθυντή Ραφτάκη Σπύρου spyridonraftakis@gmail.com
Πληροφορίες για την διαδικασία των εγγραφών καθώς και η αίτηση
εγγραφής έχουν αναρτηθεί στην
 Ηλεκτρονική σελίδα Μουσικού Σχολείου www.msr.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Μουσικό σχολείο Καντανολέοντος 10 από 08.15 έως 15.00
καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 27553Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.Θα βρείτε την αίτηση ΕΔΏ http://www.msr.edu.gr/?p=3901